Obchodní podmínky

Ze zákona máme tu milou povinnost zde představit obchodní podmínky pro prodej našich her na webových stránkách https://www.play-across.cz.

Kdo to vytváří a prodává

Hru si kupujete od společnosti Silex, s.r.o. se sídlem Za Poříčskou bránou 21, 186 00 Praha 8. IČ: 25058738, DIČ: CZ25058738, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 46057 vedená u Městského soudu v Praze.

Podrobné informace o společnosti najdete například na portále justice.cz.

Jak nás kontaktovat

Nejlépe nás zastihnete na těchto kontaktních kanálech – email: info@play-across.cz telefon: +420 773 742 779 a pokud pro vás zrovna nepřipravujeme nějakou hru, tak i v sídle firmy na adrese Za Poříčskou bránou 21, 186 00 Praha 8.

Jak obchodujeme

Obchodujeme prostřednictvím webových stránek https://www.legendypodzamkem.cz/.

Obchodujeme v českém jazyce.

Pro koho platí tyto podmínky

Tyto podmínky platí pro všechny, kteří nakupují na stránkách https://www.play-across.cz.

V případě změny obchodních podmínek jsou pro váš nákup platné obchodní podmínky, které byly platné k datu Vašeho nákupu.

Jak funguje objednávka

Na stránkách https://www.play-across.cz najdete veškeré informace o zboží a ceně včetně DPH .

Veškerá prezentace služby umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Objednávky můžete provádět na stránkách https://www.play-across.cz vyplněním objednávkového formuláře. Při objednávce vyplňujte všechny údaje pravdivě a správně. Změní-li se Vaše údaje, ihned nás o tom prosím informujte.

Objednávka je dokončena kliknutím na tlačítko „Objednat“. Neprodleně po obdržení objednávky Vám pošleme potvrzení na email uvedený v objednávce. V tu chvíli je uzavřena kupní smlouva – objednávka je platná a závazná. V případě potřeby Vás můžeme kontaktovat o dodatečné potvrzení či doplnění objednávky.

Náklady spojené s nakupováním na dálku (internetové připojení, telefonní hovory) nehradíme.

Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek archivujeme v elektronické podobě a není volně přístupná.

Jak zaplatit

Cenu objednávky můžete uhradit bankovním převodem.

Po obdržení platby Vám zašleme objednané zboží emailem a vystavíme daňový doklad.

Případné slevy nelze vzájemně kombinovat.

Zrušení nákupu

Objednávku můžete zrušit bez udání důvodu.

Žádost a zrušení objednávky zašlete emailem na adresu info@play-across.cz nebo doručte na naši provozovnu. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, email a číslo variabilního symbolu objednávky.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Storno podmínky

Od nákupu zboží můžete odstoupit do 14 dnů od obdržení podkladů ke hře. Vzhledem k charakteru zboží, není možné vrátit peníze za již započatou hru. Po využití startovního kodu nezle od nákupu odstoupit.

Další práva a povinnosti

Prodávající je oprávněn k prodeji služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Ochrana Vašich osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás samozřejmostí.

Registrováním týmu souhlasíte:

  • se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. za účelem umožnění hry
  • s marketingovou komunikací v podobě zasílání novinek

Ukládání cookies

Cookies, která se uloží na Vašem počítači, umožní, abychom Vám nabídli to nejlepší pro vaši spokojenost. Používání cookies se dá kdykoli deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči – v takovém případě však nedokážeme zaručit, že vám náš elektronický obchod bude plně fungovat.

Ostatní

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Dle českého práva bychom také řešili vzájemné soudní spory.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

V Praze dne 1.3.2020